Home » Nekategorizirano » Uskoro krećemo s dostavom toplih obroka

Uskoro krećemo s dostavom toplih obroka

Krajem prošle godine Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik dobio je od resornog Ministarstva (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) novo dostavno vozilo za pokretanje pružanja socijalne usluge pomoći u kući – priprema i dostava obroka u kuću/stan korisnika. Dostavno vozilo je prvo novo vozilo kojeg je CPUZ Lipik dobio od resornog Ministarstva od 2005. godine, a predstavlja samo dio revitalizacije ove ustanove i širenja djelatnosti i socijalnih usluga. S ciljem daljnjeg razvoja ustanove i pokrivanja socijalnih potreba svih kategorija stanovništva, uz prethodno odobrenje Ministarstva, CPUZ Lipik će pružati sve raspoložive socijalne usluge u zajednici sukladno zakonskim propisima i mogućnostima. U planu je širenje i na područje Novske, Kutine, Jasenovca i Okučana te uvođenje mobilnih stručnih timova, nove usluge rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, usluge pomoći u kući, usluge psihosocijalne podrške, ali i povećanje kapaciteta smještaja djece u vidu organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu i povremenu podršku za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s problemima u ponašanju, te širenje usluge poludnevnog boravka na područje Novske, Kutine i Jasenovca.

Socijalna usluga pomoći u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj i drugoj osobi kojoj je prema procjeni Centra za socijalnu skrb prijeko potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući može obuhvatiti organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih potreba.

„Svjesni smo velikih potreba na terenu za ovom uslugom uzimajući u obzir da je prema zadnjem Popisu stanovništva iz 2011. godine u Lipiku i Pakracu porastao udio stanovništva starijeg od 60 godina. Vodeći se time, ali i činjenicom da ima prostora za daljnji razvoj i širenje naše ustanove od resornog Ministarstva smo dobili zeleno svjetlo da razvijemo ovu uslugu te ćemo uskoro započeti s pružanjem pomoći u kući u dijelu pripreme i dostave obroka u kuću/stan korisnika. Imamo potrebne infrastrukturne i ljudske kapacitete – HACCP kuhinju, radno osoblje, dostavno vozilo i iskustvo u radu. Moja vizija ove ustanove je daljnji razvoj, pokretanje i širenje svih socijalnih usluga i nova radna mjesta, ne samo na području Lipika, Pakraca i naše županije već i na području susjedne tri županije koje nas okružuju. Potrebe na terenu su velike, a procesi prevencije institucionalizacije, transformacije i deinstitucionalizacije zahtijevaju od nas izlazak na teren među korisnike i dostavu usluge u kuću korisnika, ne samo obroka već i usluge savjetovanja i pomaganja, podrške udomiteljima, rane intervencije, psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka.“, rekao je Ivan Pušćenik, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik.

Postupak priznavanja prava na socijalnu uslugu koja obuhvaća dostavu toplog obroka u stan/kuću svi zainteresirani mogu pokrenuti u nadležnom Centru za socijalnu skrb Pakrac, vodeći računa da ispunjavaju uvjete sukladno članku 80. važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.

Izvor: www.compas.hr

Comments are closed.