Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Home » O nama » Katalog informacija » Javna nabava » Savjetovanje s javnošću o donošenju općeg akta jednostavne nabave » Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 

 

                                                                                 OBRAZAC

sudjelovanja u postupku savjetovanju s javnošću o  nacrtu Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje:

NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Nositelj izrade akta/dokumenta:  PRORAČUNSKI KORISNIK

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK, LIPIK TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1

 

 

Početak savjetovanja:

18.05.2017

Završetak savjetovanja:

18.06.2017

Podnositelj prijedloga i mišljenja

(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe za koju se podnosi prijedlog i mišljenje)

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavlja (građani, udruge, udruge u području zaštite okoliša, poduzetnici, itd.)
Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (kada se radi o pravnoj osobi kao podnositelju prijedloga i mišljenja)
Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili dokumenta

 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta akta ili dokumenta (prijedlog i mišljenje)
Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja
Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 18.06.2017 na adresu elektronske pošte. gnikles@mdomsp.hr  . Kontakt osoba: Službenik za informiranje, Goran NIkles, telefon. 034 421 115

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno do 30.06.2017 na internetskoj stranici : http://centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr, na poveznici :  katalog-informacija/javna-nabava/;

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.