Katalog informacija Centra

Home » O nama » Katalog informacija » Katalog informacija Centra

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik, Trg dr. Franje Tuđmana 1, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine“br. 25/13 i 85/15 ).

Ovim zakonom propisuju se i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informacije :

  • fizičkim osobama
  • pravnim osobama

putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Centru za pružanje usluga u zajednici Lipik, LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1 ili se zahtjev može dostaviti usmeno službeniku za informiranje svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Službenik za informiranje u Centru : IVONA PAVKOVIĆ
broj telefona : 034 421 115 / 421 288 ili telefaks : 034 421 115

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu Centra:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK
34 551 LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1

ili elektroničkom poštom na adresu: info@centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr