Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA

PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Nositelj izrade izvješća:

Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik

Lipik,  19.06.2017

 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / provedbu savjetovanja Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik/voditelj računovodstva
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja U skladu s čl. 15 ZJN / 2016 godine potrebno je donijeti opći akt jednostavne nabave. Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave uzimaju se u obzir načela javne nabave i mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije kojima se jamči transparentan, odgovoran, ujednačen i učinkovit postupak provođenja postupaka jednostavne nabave s ciljem ekonomičnog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.
Objava dokumenata za savjetovanje

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja

 

http://centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr/katalog-informacija/javna-nabava/savjetovanje-s-javnoscu-o-donosenju-opceg-akta-jednostavne-nabave-2/
18.05. 2017 do 18.06.2017

 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti savjetovanja s javnošću Nema zaprimljenih primjedbi i prijedloga
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvaćanje Nema zaprimljenih primjedbi i prijedloga
Ostali oblici savjetovanja s javnošću nema
Troškovi provedenog savjetovanja nema

 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi

Redni broj Sudionik savjetovanja (ime i prezime pojedinca, naziv organizacije) Članak ili drugi dio nacrta na koji se odnosi prijedlog ili mišljenje Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja Status prijedloga ili mišljenja (prihvaćanje/neprihvaćanje s  obrazloženjem)
0 0 0 0