O ustanovi

Home » O nama » O ustanovi

Centar za pružanje usluga u zajednici LIPIK ustanova je socijalne skrbi koja kroz socijalne usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, savjetovanja i pomoći u kući zbrinjava djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu čiji je razvoj bio ugrožen u vlastitim obiteljima, te starije i druge osobe kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe. Kapacitet usluga je 70 djece i mladih u dobi od 7 – 21 godinu, 70 korisnika usluge savjetovanja te 100 korisnika pomoći u kući. Centar djeluje u sustavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

POVIJEST USTANOVE

Ministar narodnog zdravlja i socijalne politike Hrvatske dr. Andrija Štampar 1922. godine osniva našu ustanovu, u prvoj fazi kao oporavilište i za tu namjenu otkupljuje zgradu „Belllevue“. U početku ustanova radi samo sezonski, za vrijeme školskih praznika. Smještavaju se pretežno školska djeca iz Zagreba. Upravljanje nad zgradom vrši Kupališno lječilište Lipik. Važno je spomenuti da je u podrumu zgrade bio smješten pet metarski bazen s jedinstvenom u svijetu jodnoalkaličnom termo-mineralnom vodom temperature od 60 Celzijevih stupnjeva.

Drugi svjetski rat u Europi , pa tako i u Hrvatskoj, doveo je do velikog broja poginulih vojnika što je uzrokovalo veliki broj ratne siročadi. Takva djeca smještavana su u ustanove, među ostalima i u našu ustanovu. Krajem 1945. godine, ustanova u Lipiku je skrbila za 300 djece nastojeći istima pružiti osnovni minimum za život i zdravlje.

Zbog velikog broja korisnika, država osigurava dodatna sredstva kojima kupuje zgradu „Švicarac“ ( depadansu hotela), te zgradu „Ankin dvor“, kako bi stvorili bolje smještajne uvjete. Broj smještenih korisnika u jednom trenutku popeo se na 350, a većina te djece pristigla je iz Hercegovine i Korduna.

Nekoliko godina poslije pristupa se izgradnji današnjeg „Gospodarskog objekta“ u kojom se nalazi kuhinja i velika blagovaonica. Organiziran je cjelovit smještaj za djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Nakon završetka četvrtog razreda većina djeca odlazi u druge krajeve Hrvatske na daljnje školovanje i rad.

Ustanova posjeduje 15 hektara zemlje koju korisnici sami obrađuju, te veliki broj sitne i krupne stoke. Osim toga, djeca i djelatnici ustanove uzgajali su i konje koje su koristili za prijevoz (fijakeri). Ovo razdoblje možemo nazvati jednim od najtežih, jer se radilo o pukom preživljavanju, u kome je bilo bitno jedino zdravlje i uhranjenost djece. Rijetki su u to vrijeme pohađali školu. Tek negdje pedesetih godina značajno se počinje smanjivati broj djece u ustanovi.

1953. godine, točnije 30. prosinca, osniva se ustanova sa samostalnim načinom financiranja na principu vrlo sličnom današnjem. Ustanova smještava korisnike sa šireg područja Hrvatske u dobi od 3 do 18 godina. Smještavaju se djeca iz okruženja, ali i djeca s područja Splita i Dubrovnika koja su imala zdravstvenih problema. U to vrijeme u ustanovi se smješteni samo dječaci. Tek osamdesetih godina započinje se sa smještajem djevojčica, a broj djece se smanjio na nešto više od stotinjak djece. Grupe u koje su djeca bila raspoređena brojale su između 20 i 26 korisnika. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja djeca su napuštala ustanovu, jer nije bilo mogućnosti da im se pomogne u daljnjem školovanju. Za vrijeme ljetnih praznika dio djece je odlazio kućama, ukoliko su imali uvjete.

Tako je bilo i 1991. godine kada je tijekom ljetnih praznika u domu od 85 korisnika ostalo njih 35.

Tijekom Domovinskog rata i neprijateljskog napada na Lipik počevši od 19. kolovoza 1991. godine nekoliko teških projektila pogađa i našu ustanovu. Na svu sreću nitko nije stradao jer su djeca pravovremeno smještena na sigurno, a nekoliko dana poslije evakuirana u Đački dom u Bjelovaru. Nakon prividnog primirja djeca se vraćaju u Lipik, no svega nekoliko dana poslije započinje novi napad neprijatelja te se samo zahvaljujući sreći djeca i manji broj civila uspijevaju evakuirati u Selce gdje djeca ostaju sve do povratka u obnovljeni dom. Početkom listopada 1991. godine, nakon žestokih borbi, neprijatelj nažalost ipak uspijeva osvojiti dio Lipika. Tijekom okupacije neprijatelj je zapalio gotovo sve stambene i poslovne objekte pa tako i našu ustanovu od koje ostaje samo zgarište. Odmah potom dolazi do novih borbi u kojima naši vojnici uspijevaju potisnuti neprijatelj iz grada, dolazi do mirovnih pregovora i djelomičnog mira. U takvom ozračju stvara se ideja o obnovi doma. Poduzimaju se određeni koraci u ministarstvu, ali zbog stanja u kojem se Hrvatska tada nalazila ništa se konkretno nije moglo napraviti na obnovi ustanove. Zahvaljujući gospodinu Mark Cooku, britanskom zapovjedniku UNPROFOR-a u RH, započinje stvarna ideja o obnovi. Počinju se prikupljati prvi dobrovoljni prilozi koji uglavnom dolaze iz Engleske, gdje je napravljen velika promocija od strane BBC-a. Od Ministarstva socijalne skrbi Velike Britanije dobivamo iznos od 100.000 GBP, koje koristimo za izradu projektne dokumentacije, a već u travnju 1993. godine započinju radovi na izgradnji nove ustanove. Ustanova je zagrađena u roku od sedam mjeseci te je predana korisnicima na korištenje 15. prosinca 1993. godine, kao božićni dar. Izgradnja cijele ustanove koja podrazumijeva tri objekta i veliko dvorište iznosila je oko tri milijuna tadašnji DEM, od čega je polovina sredstava došla iz donacije, dok je preostali dio osigurala Vlada RH. Ustanova je projektirana i osmišljena kao funkcionalna cjelina, te zadovoljava sve propisane standarde.

2014. godine učinjeni su veliki koraci u transformaciji naše ustanove. Značajno se smanjio broj djece, što nam je otvorilo mogućnost da započnemo s pružanjem novih socijalnih usluga, pridajući veću pažnju djeci iz našeg okruženja, nastojeći prevenirati njihovu potencijalnu institucionalizaciju. Dana 30. listopada 2015.godine službeno postajemo Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik.

Krajem 2017. godine, uz suglasnost resornog Ministarstva, uvodimo nove socijalne usluge: organizirano stanovanje za djecu i mlade, i pomoć u kući čime počinjemo skrbiti, osim za djecu, i za starije i nemoćne sugrađane naše lokalne zajednice.

UPRAVA DOMA

Centrom upravlja Upravno vijeće imenovano za razdoblje od 20.09. 2016. do 20.09.2020. godine: predsjednica UV-a Jadranka Šimunović Katunar, prof. raz.nastave i eng. jezika, zamjenik predsjednice dr. Nenad Peić, i članovi: dr. Stjepan Šarac, Daniela Ančić Žunić, dipl.soc.radnica, i g. Dalibor Hruška.

Centrom LIPIK  rukovodi ravnatelj Ivan Pušćenik, dipl.soc.radnik.

Zaposlenici Doma

Ustanova ima 21 zaposlenika, od čega je 12 stručnih radnika:  odgajatelji, socijalni radnici, psiholozi, a 9 zaposlenih su računovodstveni i administrativni radnici te tehničko osoblje: kuhari, pralja, spremačica, domar i dr.

Ustroj Centra

Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik uz Sjedište u Lipiku na adresi Trg. dr. Franje Tuđmana 1  ima 4 dislocirane lokacije rada:

  • Poludnevni boravak Pakrac – Bolnička 71/1, Pakrac
  • Poludnevni boravak Poljana – Gajeva 12, Poljana
  • Organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku Lipik – Jadranska 21, Lipik
  • Organizirano stanovanje uz povremenu podršku Lipik – Vukovarska avenija 7/8, Lipik