Kontakt

Home » Kontakt

Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik
Trg dr. Franje Tuđmana 1, Lipik 34551, Hrvatska

IBAN: HR9523900011100014245 (Hrvatska poštanska banka)

Uprava i računovodstvo: +385 34 421 288

Odjel smještaja: +385 34 421 115, +385 99 484 9079, + 385 99 227 3606

Stručni tim 1: +385 34 313 637, +385 99 484 9078

Stručni tim 2: +385 99 531 2319

E: info@centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr

E: korisnik204@socskrb.hr 

E: cpuuz.lipik@gmail.com 

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Suzana Feldvebl