Home » Nekategorizirano » Predavanje Senke Božić

Predavanje Senke Božić

Senka Božić-predavanje

U sklopu zajedničke suradnje Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik i Privatne psihološke prakse UNA iz Lipika u blagovaonici Centra tijekom listopada i studenog održala su se tri povezana predavanja i radionice psihologinje Senke Božić; Tijek i vještina vođenja savjetodavnog razgovora, Tehnike slušanja klijenta i Osnaživanje i podrška jačanju samopoštovanja i samoodgovornosti klijenta. Na prvom predavanju i radionici psihologinja je educirala prisutne o distinkciji između razgovora, savjetovanja i psihoterapije te o funkciji i fazama stručnog savjetovanja. Savjetovanje se razlikuje od psihoterapije, osim po kompetencijama osobe koja ih provodi i karakteristikama korisnika, i po vremenskom trajanju gdje prva navedena često podrazumijeva dugoročniji proces. Savjetovanje je najčešće jednokratno, no kao i psihoterapija cilja na promjenu i poboljšanje života. Prolazeći kroz faze savjetodavnog razgovora prof. Božić je naglasila da je uspostava radnog saveza s klijentom prva i najvažnija faza i nakon njegove uspostave lakše je utvrditi poteškoće, postaviti ciljeve i intervenirati. Po završetku predavanja demonstriran je ulazni intervju s nedobrovoljnim klijentom i način određivanja ciljeva u dogovoru s klijentom. Na drugom predavanju prisutni su upoznati s aktivnim slušanjem i komunikacijskim vještinama i znanjima koji su preduvjet aktivnog slušanja, te su imenovane raznorazne tehnike slušanja koje prakticiramo u svakodnevnom društvenom i profesionalnom životu. Aktivno slušanje je vrlo kompleksna tehnika koja osim vještina i znanja podrazumijeva i emocionalni, empatijski angažman, i uvelike pomaže u ostvarivanju odnosa povjerenja s klijentom. Kao i na prethodnom predavanju demonstriran je ulazni intervju tijekom kojeg je primijenjena tehnika aktivnog slušanja. Na samom kraju ciklusa predavanja psihologinja nas je upoznala s razlikom između samopoštovanja koje je više emocionalno i samopouzdanja koje se veže uz sliku o kognitivnim resursima osobe te nam pojasnila kako su ta dva u korelaciji kada govorimo o samoodgovornosti klijenta. Prisjetila nas je koliko je bitna uspostava radnog saveza s klijentom te naglasila još jednom koliko je važno respektirati klijentov vrijednosni sustav i suzdržati se od valorizacije pri savjetovanju.

Odgajateljica : Ivona Pavković

Post Tag With :

Comments are closed.