Home » Poslovanje ustanove » Objavljen izvještaj za 2015.

Objavljen izvještaj za 2015.

Na kraju svake godine naša ustanova je obavezna sastaviti i objaviti detaljni Financijski izvještaj za proteklu godinu.
Veći dio prošle godine poslovali smo pod nazivom Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Lipik, a krajem godine, odlukom nadležnog suda, promijenili smo ime u Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik.
Financijski izvještaj o poslovanju prethodne godine izradili smo i u skladu sa propisima objavili na našim internet stranicama. Pozivamo sve zainteresirane strane da OVDJE pogledaju naš Financijski izvještaj za 2015. godinu ili kliknite na sliku dolje koja će vas odvesti do izvještaja.

financijski izvještaj godišnji

 

Comments are closed.