Home » Nekategorizirano » Seminar “Prema uslugama podrške usmjerenima na samostalni život i život u zajednici – EU instrumenti financiranja za potporu razvoju podrške za život u zajednici djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi”

Seminar “Prema uslugama podrške usmjerenima na samostalni život i život u zajednici – EU instrumenti financiranja za potporu razvoju podrške za život u zajednici djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi”


U četvrtak, 14. ožujka 2019. godine, održan je seminar „Prema uslugama podrške usmjerenima na samostalni život i život u zajednici – EU instrumenti financiranja za potporu razvoju podrške za život u zajednici djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi“ na kojem je sudjelovao i ravnatelj naše ustanove Ivan Pušćenik. Osnovni cilj seminara, koji su zajednički organizirali Europska komisija, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Ministarstvo rada i mirovinskog sustava bio je poboljšanje kapaciteta dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini za razvoj mjera koje podržavaju prijelaz s institucionalne skrbi na usluge podrške za život u zajednici, koristeći instrumente financiranja EU-a.
Seminar je bio prigoda i za razmjenu dobrih praksi te jačanje kapaciteta osoba kojima je potrebna posebna podrška, uključujući i udomiteljske obitelji, za sudjelovanje u osmišljavanju potpore i usluga podrške za život u zajednici.
Skup, na kojem se okupilo 40-ak predstavnika ustanova socijalne skrbi, odnosno pružatelja usluga u zajednici, spomenutih ministarstava, predstavnika Europske komisije, predstavnika organizacija civilnog društva iz Hrvatske i inozemstva, predstavnika Ureda pravobraniteljice za djecu te stručnjaka iz Austrije, Češke i Hrvatske, uvodno je pozdravila pomoćnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dr. sc. Maja Vučinić Knežević.
Pomoćnica ministrice Vučinić Knežević istaknula je da je proces deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj započeo krajem devedesetih godina prošlog stoljeća uključivanjem osoba s intelektualnim teškoćama u život zajednice. Danas je najbolji pokazatelji rezultata u ovom procesu zadovoljstvo korisnika novim načinom života, zadovoljstvo njihovih roditelja/skrbnika novim oblikom skrbi o njihovim članovima obitelji, kao i zadovoljstvo zaposlenika koji uslugu pružaju korisnicima u zajednici, napomenula je gđa Vučinić Knežević.
Tijekom panel rasprave istaknuta je važnost procesa deinstitucionalizacije za Republiku Hrvatsku, što se ogleda u svim strateškim dokumentima, pa tako i u trenutno važećem Nacionalnom planu reformi, kao i planiranoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2020. – 2030.
U plenarnom dijelu raspravljalo se o aktualnim zbivanjima u RH u području procesa deinstitucionalizacije te je predstavnica Europske komisije dala osvrt na trenutne i buduće EU politike.
Budući da je jedna od prioritetnih zadaća sustava deinstitucionalizacija javne skrbi za djecu te prevencija institucionalizacije unapređenjem socijalnih usluga, podrške obiteljima u riziku i razvojem specijaliziranog i profesionalnog udomiteljstva za djecu, istaknuta je i važnost novog Zakona o udomiteljstvu. Tijekom seminara istaknuta je također i važnost Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom te zakonodavnog okvira definiranog na EU razini.
Zaključno, u cilju kvalitetne i efikasne provedbe procesa deinstitucionalizacije istaknuta je važnost suradnje svih dionika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, pružatelja usluga, organizacija civilnog društva i korisnika usluga, bolja međuresorna suradnja te jasno definiran zakonski okvir.


Izvor: www.mdomsp.hr

Comments are closed.