Home » Poslovanje ustanove » Preuzimanje zgrade Bellevue

Preuzimanje zgrade Bellevue

 

bellevue

 

Očuvanje tradicijske vrijednosti Dječjeg doma Lipik

S obzirom na ranije pokrenute aktivnosti i donesenu odluku (2013. – 2015.) o transformaciji Dječjeg doma Lipik u Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik došlo je do pada broja djece na smještaju, odnosno do primanja na smještaj manjeg broja djece. Uslijed manjeg broja djece na smještaju (max. 15) 2014. godine napuštamo zgradu Bellevue te se, od onda, zgrada više ne koristi za smještaj djece. Svih ovih godina zgrada Belleveu je prazna, ne koristi se i propada.

Tijekom 2015. godine uslijedio je pokušaj ulaska Toplica (Bolnice) Lipik u prostore naše ustanove, no s resornim Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku se nije uspjelo naći zajedničko rješenje i obostrani dogovor.

Krajem 2017. godine na temelju plana očuvanja tradicijske vrijednosti ustanove i rješavanja postojećih problema (budućnost zgrada, radna mjesta, razvoj novih usluga), uz novi interes od strane Grada Lipika, predlažemo nadležnom Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da se zgrada Bellevue prepusti na korištenje Gradu Lipiku, bez naknade, na idućih 20 godina. Nakon provedene procedure i provjere činjenica, odluku Upravnog vijeća ustanove nadležno Ministarstvo potvrđuje 28. veljače uz obrazloženje „da je predmetni zahtjev opravdan i u interesu Centra budući da se radi o objektu koji više ne služi za obavljanje djelatnosti Centra“! Ugovor o korištenju zgrade Bellevue potpisan je 01. travnja između CPUZ Lipik i Grada Lipika, uz prethodnu suglasnost MDOMSP.

Uspješnim rješavanjem budućnosti zgrade Bellevue kroz daljnje korištenje od strane naše lokalne zajednice spriječili smo ponavljanje još jedne priče „vila Osječanka“ na samome ulazu u Lipik te će zgrada i dalje, na jedan drugi način, ostati u upotrebi! U slučaju proširenja djelatnosti ili povećanja broja korisnika Centra zgrada Bellevue će se vratiti na korištenje našoj ustanovi.

Comments are closed.