Home » Zabava » Poziv na predstavu

Poziv na predstavu

Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik u suradnji sa Centrom za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje „Sirius“ i Osnovnom školom Lipik organizira predstavu povodom Dana ružičastih majica – prevencija vršnjačkog nasilja.

Predstava će se održati dana, 24.02.2016. godine u 12:15 sati u auli Osnovne škole Lipik. Na predstavu su pozivaju djeca viših razreda (V-VIII) osnovne škole i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik.

Izvođači interaktivne predstave su dva člana kazališne skupine THE/ARTO HRVATSKA koji će djeci razotkriti različite situacije nasilja u svakodnevnom životu i poučiti ih o tom fenomenu i načinu kako da izbjegnu nasilje. Predstava je dinamična i interaktivna, koja putem kratkih glumačkih etida informira i podučava djecu. Radujemo se dolasku djece, nastavnika i odgajatelja.

Ravnatelj
Goran Nikles, prof.

stop nasilju

Comments are closed.