Home » Poslovanje ustanove » Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK

Broj:01-006/18

Lipik, 12.01.2018.

Na temelju članaka 37. i 55. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik ravnatelj ustanove

donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Članak 1.

Ovom Odlukom poništava se natječaj za radno mjesto PSIHOLOGA / PSIHOLOG|NJE – zamjena do

povratka odsutnog radnika s bolovanja (broj:01-097/L7l od 12. prosinca 2017. godine, objavljenog

dana 13. prosinca 2017. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Internet

stranicama ustanove.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnatelj

Ivan Pušćenik, dipl.soc.radnik

Comments are closed.