Home » Nekategorizirano » Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – vođenje projekta i provedbe postupaka javne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – vođenje projekta i provedbe postupaka javne nabave

U predmetu nabave: usluge vođenja projekta te pripreme i provedbe postupaka javne nabave (evidencijski broj nabave: 12120) u sklopu europskog projekta ,,Korak prema vama” Up.02.2.2.12.0002 – kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Odluka o odabiru ESF vodenje projekta.PDF

Comments are closed.