Home » Poslovanje ustanove » Natječaj

Natječaj

 

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka

1. PSIHOLOG / PSIHOLOGINJA …… 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno odsutnog radnika (bolovanje)

Uvjeti:
– diplomski sveučilišni studij iz područja psihologije, VSS
– položen državni stručni ispit
– radno iskustvo u radu s djecom 1g.
– poznavanje rada na računalu
– poznavanje jednog stranog jezika
– položen vozački ispit za B kategoriju

Rad se zasniva na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika s bolovanja, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidati su dužni uz pismenu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

Opis rada: djelomično terenski rad, rad s djecom, rad s obiteljima, individualno i grupno savjetovanje, pružanje psihološke podrške. Za ovo radno mjesto nužna je sklonost timskom radu, senzibilitet prema radu s djecom i mladima kao i obiteljima u riziku.

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak.

Uz zamolbu treba priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku diplome, dokaz o položenom stručnom ispitu, potvrdu HZMO o radnom stažu, uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Pakracu.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljena u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Prijavu za natječaj uz ostalu dokumentaciju dostaviti na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK
Trg dr. Franje Tuđmana 1
34 551 LIPIK
(za natječaj)

Comments are closed.