Home » Poslovanje ustanove » Natječaj

Natječaj

 

slika dom

CENTAR ZA PRUŽANJE
USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK
Broj: 01- 057/17
Lipik, 18. kolovoza 2017.

Raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova i zadataka

1. ODGAJATELJ …… 1 izvršitelj na određeno vrijeme do usklađivanja općih akata ustanove sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Uvjeti:  diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti,
obrazovnih znanosti, edukacijsko- rehabilitacijskih znanosti,
socijalnog rada, psihologije, pedagogije i logopedije
 najmanje jedna godina iskustva u radu s djecom
( dokaz o radnom stažu)
 poznavanje rada na računalu
 poznavanje jednog stranog jezika
 vozačka dozvola za B kategoriju, potrebno je znati voziti kombi vozilo

Rad se zasniva na određeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci. Kandidati su dužni uz pismenu prijavu i životopis priložiti dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz natječaja.

Protiv kandidata se ne smije voditi istražni ili kazneni postupak .
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Pakracu.

Obavijest o rezultatima natječaja biti će dostavljeni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Prijavu za natječaj uz ostalu dokumentaciju dostaviti na adresu:

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI LIPIK
Trg dr. Franje Tuđmana 1
34 551 LIPIK
( za natječaj )

Comments are closed.