Home » Posjete » Na edukaciji s Majom Vučić

Na edukaciji s Majom Vučić

maja vucic 1

Na predavanju Maje Vučić bavili smo se sveprisutnom temom stres, o kojoj svi znamo puno, a teško se sa njom nosimo, bilo da je riječ o privatnom ili profesionalnom životu. U kraćem teorijskom dijelu predavačica je podsjetila na najčešće stresore i ukazala koliko iste informacije i situacije različito doživljavamo, nakon čega nas je upoznala s nekoliko relaksacijskih tehnika, kao i tehnikom za ispitivanje automatskih negativnih misli koja modelom ciljanih pitanja tj. odgovora olakšava prihvaćanje po nas stresnih situacija. Prisutni su podijelili nekoliko vlastitih iskustava i situacija koje su im u velikoj mjeri stresne, te je bilo zanimljivo pratiti primjenu određene tehnike u konkretnoj situaciji.

Comments are closed.