Home » Nekategorizirano » JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova i zadataka

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova i zadataka

SOCIJALNI RADNIK / ICA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 24 mjeseca
PSIHOLOG / INJA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 24 mjeseca
SOCIJALNI PEDAGOG / INJA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 24 mjeseca
LOGOPED / INJA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 24 mjeseca
REHABILITATOR / ICA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 24 mjeseca
FIZIOTERAPEUT / KINJA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 24 mjeseca

RAČUNOVODSTVENI REFERENT / ICA- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 24 mjeseca

za vrijeme trajanja ESF projekta „Korak prema vama“, UP.02.2.2.12.0002.

27.11.2020. Natječaj za obavljanje poslova i zadataka | PDF |

Comments are closed.