Home » Nekategorizirano » CPUZ Lipik započeo s dostavom kuhanih obroka

CPUZ Lipik započeo s dostavom kuhanih obroka

Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik je početkom ožujka započeo s dostavom kuhanih obroka korisnicima socijalne usluge pomoći u kući.

„Usluga koju pružamo obuhvaća svakodnevno kuhanje svježeg obroka (ručka) i dostavu obroka na kućnu adresu korisnika. Kuhani obrok je dio usluge pomoći u kući a za priznavanje prava je potrebno da svaka zainteresirana osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o socijalnoj skrbi podnese zahtjev u Centru za socijalnu skrb Pakrac.“, rekao je Ivan Pušćenik, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik.

Socijalna usluga pomoći u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj i drugoj osobi kojoj je prema procjeni Centra za socijalnu skrb prijeko potrebna pomoć druge osobe. Pomoć u kući može obuhvatiti organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih potreba.

Postupak priznavanja prava na socijalnu uslugu koja obuhvaća dostavu toplog obroka u stan/kuću svi zainteresirani mogu pokrenuti u nadležnom Centru za socijalnu skrb Pakrac, vodeći računa da ispunjavaju uvjete sukladno članku 80. važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.

KUHANI OBROK je dio socijalne usluge pomoći u kući i potrebno je da osoba ispunjava sljedeće uvjete prema čl. 80. Zakona o socijalnoj skrbi:

  • priznaje se starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.
  • priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
  • priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
  • ako osoba nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca
  • ako osoba nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
  • ako je na području njezinog prebivališta moguće osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom
  • ako osoba nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu ili dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti
  • ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 300% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona
  • ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona, korisniku koji ispunjava uvjete iz stavka 4. podstavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

Comments are closed.